خدای من ، ناگفته هایم را اجابت کن .... از گفته هایم پشیمانم

نگارش در تاریخ یکشنبه 10 آذر 1387 توسط شهرام خسروان

سلام

آدرس وبلاگم رو داده بودم دوستی اونو بازدید کنه و ایشون هم لطف کرد و در جواب یک شعر برام فرستاد و من هم اونو اینجا میذارم تا به زحمت این دوست ارج نهم .


آ ن عشقی که تو آن را عبادت می کنی سعی دارد تا در هرلحظه تورا به دست آورد. اشتیاق تو، توهما ت عمیق تو درباره دوست داشتن تنها سایه هائی از شیرینی احسا سا تی هستند که روح را وادار می سازد تا بخواهد که ترا دوست بدارد. ( دکتر دیپاک چوپرا)


The love you pray for, is trying to reach you at every oment
Your longing, your deep fantasies about being loved , are mere shadows of the melting sweetness
that makes sprit want to love you
طبقه بندی: ادبی، 
Blog Skin