خدای من ، ناگفته هایم را اجابت کن .... از گفته هایم پشیمانم

نگارش در تاریخ یکشنبه 27 اردیبهشت 1388 توسط امین سرخیان

                     

چند روزیست كه گویی مرده ام          

                                   بعد از آن روز سیه افسرده ام

گاه تنهایم گهی هم خسته ام        

                                    در بلای روزگار بشكسته ام

می نویسم بلكه خود پیدا كنم           

                                    من بلای عشق را حاشا كنم

می نویسم چون كه من جا مانده ام    

                                         در غم عشق تو تنها مانده ام

می كشم بار غمت را من به دوش    

                                     این بلا حق من است.پس نوش نوش

از كجایم در كجایم چیستم

                                      من چرا عشق شدم من كیستم

عاشقی شد باعث ویرانگی  

                                      من خوشم با عالم دیوانگی
طبقه بندی: ادبی، 
Blog Skin