خدای من ، ناگفته هایم را اجابت کن .... از گفته هایم پشیمانم

نگارش در تاریخ پنجشنبه 2 مهر 1388 توسط شهرام خسروان

گر تو نمی پسندی تغییر ده قضا را

گر هم می پسندی

این گردن ما و تیغ تو

تسلیم به امرت و راضی به رضایت
طبقه بندی: مناجات، 
Blog Skin