خدای من ، ناگفته هایم را اجابت کن .... از گفته هایم پشیمانم

نگارش در تاریخ یکشنبه 12 تیر 1390 توسط شهرام خسروان


گفت جبران می کنم_______ گفتم کدام را؟
عمر رفته را
روح شکسته را
دل مرده اما تپنده را؟
.........حالا من هیچ
جواب این تار موهای سپید را می دهی؟
نگاهی به سرم کرد و گفت.....
وای ... خبر نداشتم
چه پیر شدی
گفتم جبران می کنی؟_____ گفت کدام را؟برچسب ها: پیری، کوی سپید، جبران، عشق، یادگاری، دوست، تهران،
Blog Skin