خدای من ، ناگفته هایم را اجابت کن .... از گفته هایم پشیمانم

نگارش در تاریخ سه شنبه 17 آبان 1390 توسط شهرام خسروان
جهت اطلاع آن دسته از دوستان دور و نزدیک که از راه های بعید و اینجا نگران سلامتی من بودند تشکر می کنم ، حال من خوب است و عید قربان هم گذشت که بر شما مبارک باشد
حاجی به طواف کعبه رفت و باز آمد
ما به قربان تو رفتیم همانجا ماندیمBlog Skin